От началото на 2018 г. Транс-Мар Сървисиз с гордост може да заяви, че e член на  Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт (БНАКК).

Към настоящия момент в БНАКК членуват най-големите заводи за корабно машиностроене, фирми извършващи корабостроене и кораборемонта дейност, както и  проектантски, класификационни и научни организации в България. Асоциацията е учредена на 28 Април 2009 г. като доброволно сдружение с нестопанска цел за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на интересите на членовете си пред държавни и местни органи.

Обновяването и въвеждането на нови производствени технологии, специализиран софтуер и европейски стандарти  помагат на членовете на БНАКК в налагането и доказването както на българския, така и на международния пазар.

Екипът на Транс-Мар Сървисиз очаква ползотворна съвместна работа, оформяне на успешни продуктови портфолиа, разработване на първокласни услуги с безкомпромисно качество, които да доведат до подобряване удовлетвореността на клиентите на компанията.