Нашият ИТ отдел има повече от 10 години опит в тази област.

 

Услугите, които предлагаме са:

1. Продажба и монтаж на персонални компютри.
2. Продажба и сервиз на принтери, копирни машини и консумативи за тях.
3. Продажба на лицензирани софтуери.
4. Поддръжка на Windows базирани работни станции.
5. Поддръжка и инсталиране на Windows сървъри.
6. Поддръжка и инсталиране на Linux сървъри.
7. Поддръжка и инсталация на интернет мрежа.
8. Поддръжка и интеграция на видео наблюдение.