От месец ноември 2012 година Транс-Мар Сървисиз е сертифицирана от Руски морски корабен регистър във връзка с производство на пилотски и щормови евакуационни въжени трапове, както и за изпитание и последващо сертифициране на годността на траповете.

Дизайнът на траповете е резултат от многогодишен опит в тази област, взимайки под внимание регулациите и безопасността на крайния потребител. Всички трапове се произвеждат според специфичните изисквания на клиентите и се доставят по целия свят.

Нашите стълби се изработват от сертифицирани качествени материали и са снабдени с:

– Уникален сериен номер;

– Сертификат от производителя със същия сериен номер;

– Ръководство за употреба.

Предлагаме на своите клиенти също така следните допълнителни такелажни услуги:

  • Заплитане на гаши на 8-предни швартови въжета
  • Изработване на „боцмански въжен стол“
  • Изработване на въжени и верижни стопори
  • Изработка на въжени топки на хвъргала
  • Заплитане на въжени сапани
  • Заплитане на товарни и предпазни мрежи