От Май 2019 г. Транс-Мар Сървисиз ЕООД  става оторизиран дистрибутор на “International Telecommunications Union” (ITU)  публикации:

  • List V – List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments
  • List IV – List of Coast Stations and Special Service Stations
  • Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (Maritime Manual)
  • И др.

List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments (List V) е ITU публикация изготвяна и издавана всяка година в съответствие с разпоредба № 20.8 от Радиорегламента (RR). Както е посочено в приложение 16 към RR тази публикация е задължителна за всички  корабни станции, за които се изисква да бъдат оборудвани с Глобалната Морска Система за Бедствия и Безопасност (GMDSS) съгласно международното споразумение.

Ако имате нужда от нашите услуги, свържете се с нас.