И през следващата година ще развиваме активно дейността си в Румъния

Считано от 4.06.2020 г. Trans-Mar Services LTD разполага с подновени лицензионни сертификати, позволяващи ни да работим във всички Румънски портове.