От месец ноември 2012 година Транс-Мар Сървисиз е сертифицирана от Руски морски корабен регистър във връзка с производство на пилотски и щормови евакуационни въжени трапове, както и за изпитание и последващо сертифициране на годността на траповете.

Като производител на спасително оборудване сме задължени да спазваме всички Европейски директиви и изисквания в производството на морско спасително и противопожарно оборудване.

Във връзка с тази предлагана от Транс-Мар Сървисиз услуга, на 17.10.2018 г. представители на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) извършиха проверка на място – в базата на Транс-Мар Сървисиз.

Транс-Мар Сървисиз е най-големият стокист на морски стоки в България. Разполагаме със  склад, който предлага многообразни стоки – спасителни и противопожарни – обстоятелство, което също подлежи на стриктен контрол от страна на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA).

Проверката мина успешно, без забележки от страна на проверяващия орган. Получихме полезни препоръки от тяхна страна.

Инспекцията беше полезна и за двете страни – ние придобихме нов опит и знания от Европейските ни колеги, а те се убедиха че и малки страни като България имат фирми които спазват и следват правилата на европейската комисия и всички морски директиви. Това можем да определим като голям успех за фирмата ни, защото е доказателство за отговорността, с която вършим работата си.