Всички имаме причина да празнуваме днес.

„Участието и активното гражданство се състоят в това да имате правото, средствата, пространството и възможността и където е необходимо подкрепата да участвате и да влияете върху решенията и да участвате в действия и дейности, за да допринесете за изграждането на по-добро общество.“

(Съвет на Европа, 2014 г.)