От Май 2019 г. Транс-Мар Сървисиз ЕООД става оторизиран дистрибутор на “International Telecommunications Union” (ITU) публикации

От Май 2019 г. Транс-Мар Сървисиз ЕООД  става оторизиран дистрибутор на “International Telecommunications Union” (ITU)  публикации: List V – List of Ship Stations and Maritime Mobile Service Identity Assignments List IV – List of Coast Stations and Special Service Stations Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (Maritime Manual) И др.…

Честит ден на Европа

Всички имаме причина да празнуваме днес.

„Участието и активното гражданство се състоят в това да имате правото, средствата, пространството и възможността и където е необходимо подкрепата да участвате и да влияете върху решенията и да участвате в действия и дейности, за да допринесете за изграждането на по-добро общество.“

(Съвет на Европа, 2014 г.)