Сертификат „Зелена инвестиция“

Транс-Мар Сървисиз ЕООД получи серитфикат за „Зелена инвестиция“, във връзка със стартирането на строителните дейности по новия обект на дружеството. С получения сертификат банка ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ удостоверява, че инвестицията, финансирана от нея отговаря на критериите за допустимост за получаване на кредит „Зелена инвестиция“. Такъв сертификат получават проекти с положително въздействие върху природата и, които…