Основни доставчици

Индустриални клиенти:

Енергоремонт Варна ЕАД,  Булярд Корабостроителна Индустрия ЕАД, ВиК Варна ООД, КРЗ Одесос АД, МТГ Делфин 1 АД, КРЗ ТЕРЕМ – Флотски Арсенал ЕОО,  Джамбо ЕООД, Хелленика ООД.

 

Корабособственици и корабни мениджъри

IHB Shipping Co, Navigation Maritime Bulgare (NAVIBULGAR®), Varna Ferry, NaviBorn, Trimpex Union, REA Maritime, Nordic Hamburg Shipmanagement, MSC Shipmanagement, Minerva Marine, Thenamaris Ships Management, FairWind Shipmanagement, Bulcom, Dawson Group, Amasus Shipping

 

Шипшандлерски фирми

Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД, Моникс Марийн Сервиз ООД,  Булмар Консулт ООД, Сени ЕООД, Ен-Съплай ЕООД,  Техмарийн ООД, Алфа Съплай ЕООД, Сийстар Шип Съплай ООД, Гиаб ЕООД, Юникеър Сървисис ООД, Ексима ООД.

Партньорска мрежа

Фирма Транс-Мар Сървисиз изпълни успешно проект ВG05M9OP001-4.001-0164-С01 „Транснационални партньорства за заетост и растеж“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – 2014 – 2020.

В рамките на изпълнението на проекта, фирмата изгради успешна партньорска мрежа с гръцката компания Global Navigation Solutions SA, United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) и TUNA SHIP SUPPLY.

 

 

Тази партньорска мрежа дава възможност за постигане на по-добри резултати при изпълнението на различни доставки за клиентите на Транс-Мар Сървисиз.

Официален рисейлър на ITU – Международен съюз по далекосъобщения