Отпечатване при поискване (POD) е технология, както и бизнес процес, при който се принтират карти още при получаване на поръчката, позволявайки принтирането на единични или малки количества за кратък период от време. За да се произведе POD карта, се изискват файлове с кодирани данни за картата, базирани на облак от обновената база данни на Адмиралтейството. Тези подсигурени данни гарантират, че няма манипулация на размера и съдържанието. След това картите се принтират на принтер, одобрен от Адмиралтейството, както и на хартия, осигурена от него. Изрязването също трябва да отговаря на спецификациите, препоръчани от него.

Услугата POD ни позволява да скъсим драстично времето за доставка, осигурявайки на нашите клиенти уникалната възможност да получат високо надеждни и точни карти от Британското Адмиралтейство, като по този начин изпълняваме нашата мисия да запазим безопасността на навигацията и животът в морето.